Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Storitve za stečajne upravitelje

Potrebujete pomoč pri vodenju stečajnih postopkov?

Pomoč stečajnim upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti

Sodelujemo z upravitelji, ko ti zaradi preobremenjenosti občasno ne morejo v roku opraviti vseh nalog, ki so potrebne za hitro in učinkovito vodenje insolvenčnih postopkov. Nudimo predvsem pomoč pri upravljanju premoženja stečajnega dolžnika (pomagamo pri iskanju najemnika, vodimo oglede nepremičnin, pomagamo pri prodaji, štetju in popisu zalog, preverjanju dejanskega in pravnega stanja nepremičnin).

  • pomoč in svetovanje upraviteljem pri vseh fazah insolvenčnih postopkov ter izdelavi predlogov za sodišča;
  • svetovanje na področju računovodstva za insolvenčne postopke, celovite računovodske storitve - izdelava računovodskih izkazov;
  • pomoč pri organizaciji in izvedbi preizkusa terjatev, izdelavi načrtov poplačil ločitvenih, prednostnih in navadnih upnikov;
  • organizacija in izvedba ugotavljanja premoženja v insolvenčnih postopkih (primopredaje, popis stečajne mase);
  • pomagamo pri iskanju najemnikov in kupcev nepremičnin oziroma organiziramo objavo premoženja na različnih spletnih straneh za doseganje širšega kroga potencialnih kupcev;
  • vodimo oglede nepremičnin;
  • preverimo dejansko in pravno stanje nepremičnine (npr. pridobivanje gradbenih in uporabnih dovoljenj);
  • pomagamo pri organizaciji in izvedbi prodaje premoženja v stečajnih postopkih, skupaj z vodenjem dražb oz. zbiranjem ponudb;
  • ostale storitve po naročilu stranke.

Potrebujete administrativno pomoč in podporo pri vodenju stečajnih postopkov?