Vaši dolgovi, naša skrb.

Pokličite nas na 051 421 701

ŽELITE, DA VAS POKLIČEMO MI?

Sporočite nam vašo številko

Storitve za stečajne upravitelje

Potrebujete pomoč pri vodenju stečajnih postopkov?

Pomoč stečajnim upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti

Zaradi dobrega poznavanja insolvenčnega prava svetujemo in nudimo pomoč tudi upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti, in sicer tako, da vam priskočimo na pomoč pri upravljanju premoženja stečajnega dolžnika in nudimo celovito pomoč na področju stečajev:

  • pomoč in svetovanje upraviteljem pri vseh fazah insolvenčnih postopkov ter izdelava predlogov za sodišča;
  • vodenje in svetovanje na področju računovodstva za insolvenčne postopke, celovite računovodske storitve - izdelava računovodskih izkazov;
  • organizacija in izvedba preizkusa terjatev, izdelava načrtov poplačil ločitvenih, prednostnih in navadnih upnikov;
  • organizacija in izvedba ugotavljanja premoženja v insolvenčnih postopkih (primopredaje, popis stečajne mase);
  • organizacija in izvedba prodaje premoženja v stečajnih postopkih, skupaj z vodenjem dražb oz. zbiranjem ponudb;
  • ostale storitve z insolvenčnega področja po naročilu stranke.

Potrebujete administrativno pomoč in podporo pri vodenju stečajnih postopkov?