Vaši dolgovi, naša skrb.

Pokličite nas na 051 421 701

ŽELITE, DA VAS POKLIČEMO MI?

Sporočite nam vašo številko

Splošni pogoji

za uporabo storitev Stečaj.si

Splošni pogoji za uporabo storitev Stečaj.si

Predmetni Splošni pogoji se nanašajo na prodajo storitev opisanih na internet strani Stečaj.si, katere lastnik je družba Justicija d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec), Tavčarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), ostalo relevantno slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami.

Naročnik

Storitve Stečaj.si so namenjene polnoletnim naročnikom, ki se strinjajo s temi Splošnimi pogoji. Naročnik ne more postavljati svojih pogojev ob podajanju naročila ali glede izvedbe storitve, ki so v nasprotju s predmetnimi Splošnimi pogoji. Naročnik mora pri naročilu podati svoje resnične podatke, sicer za nekvalitetno ali napačno izvedeno storitev ni kriv izvajalec. Izvajalec si pridržuje pravico do tožbe naročnika, ki bi z navajanjem napačnih podatkov zlorabljal elektronsko naročanje na kakršenkoli način.

Naročnik se s sprejemom predmetnih Splošnih pogojev izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za kakršnekoli posledice danih napačnih finančnih informacij oziroma posledice danih zmotnih informacij. Za točnost podatkov danih s strani naročnika, odgovarja izključno naročnik.

Naročilo

Naročilo šteje za sprejeto, ko ga sprejme izvajalec. Vsa oddana naročila bodo potrjena s strani izvajalca prek elektronskega sporočila. Naročnik mora v primeru kakršnihkoli sprememb podatkov, takoj obvestiti izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico, da pred izvedbo naročila postavi naročniku dodatna vprašanja, če so kakšne nejasnosti.

Cena storitve

Pogoji in cena naročila zadevane storitve so dogovorjene v trenutku, ko izvajalec potrdi naročilo (naročnik prejme elektronsko sporočilo o statusu potrjenega naročila). Cene veljajo do preklica. Kupoprodajna pogodba med izvajalcem in naročnikom je sklenjena v trenutku, ko izvajalec potrdi naročilo (naročnik prejme elektronsko sporočilo o statusu potrjenega naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za izvajalca kot za naročnika.

Načini plačila in plačilni pogoji

Storitve svetovanja na insolvenčnem področju (storitve opisane na Stečaj.si) naročnik poravna na podlagi izstavljenega predračuna z nakazilom na račun izvajalca.

Osebni podatki

Podatki, ki se zahtevajo za opravilo storitve, so podvrženi Zakonu o varovanju osebnih podatkov. S prostovoljno podajo svojih osebnih podatkov, se naročnik izrecno strinja z njihovim podajanjem in potrjuje, da je seznanjen z namenom zbiranja teh podatkov (zgolj za potrebe sprovedbe naročila in podajo odgovora kot storitve).
Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in se smatrajo za poslovno skrivnost izvajalca. Iz tega razloga se ne izpisujejo na dokumente ali povezujejo med seboj.
Zagotavljamo vam, da bomo vaše podatke obravnavali zaupno, jih skrbno varovali in jih v nobenem primeru ne bomo posredovali ali prodajali tretjim osebam (izjeme v primeru nezakonitega delovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi). Pridobljene podatke bomo uporabljali le za nemoteno izvedbo naročila storitev, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter v primeru, če se boste odločili, za pošiljanje elektronskih novic in ponudb. Hkrati z naročilom na storitev, ki so opisane na Stečaj.si, naročnik sprejema Splošne pogoje poslovanja Stečaj.si in se strinja z navedenim obsegom obdelave osebnih podatkov.

Odgovornost za škodo

Razen v primeru hude malomarnosti ali goljufivega namena izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo povzročeno naročniku. Nikakor ne more izvajalec odgovarjati za morebitno napačno interpretacijo storitve iz strani naročnika.
Naročnik se izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za storitve podizvajalcev ter tretjih oseb in v nobenem primeru škoda nastala naročniku ne more preseči vrednost naročila, ki ga je naročnik plačal izvajalcu.
Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli začasno ustavi ali prekine povezavo z internetno stranjo Stečaj.si zaradi tehničnih razlogov ali razlogov zagotavljanja varnosti storitve.

Reklamacija

Naročnik lahko reklamira svetovanje, če ta nima lastnosti, ki jih je izvajalec izrecno obljubil, kar pa predstavlja predvsem napačno svetovanje ali neizvršitev storitvev obsegu, ki je bila dogovorjena, zaradi nesporazuma. V primeru nesporazuma med naročnikom in izvajalcem se ekipa Stečaj.si zavezuje, da bo napako odpravila s ponovno opravljeno storitvijo, ki je bila predmet naročila. Svetovanja ni moč reklamirati. V kolikor gre za nesporazum glede obsega in načina svetovanja, bo ekipa Stečaj.si skušala nesporazum odpraviti z dopolnitvijo mnenja. Vračil denarja ni. Lahko pa izdajalec v upravičenih primerih reklamacij izstavi dobropis.

Sodna pristojnost

Spori, ki izvirajo iz naslova naročila storitev opisanih na Stečaj.si, se presojajo skladno slovenskemu pravu. Za spore iz predmetnih pogojev je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pridržujemo si pravico do elektronskih napak.

Justicija d.o.o.
Ljubljana, 01. 11. 2013

Stopite v kontakt s pravnim svetovalcem