Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Skrajšanje preizkusne dobe

Ali izpolnjujete pogoje za skrajšanje preizkusnega obdobja?

Skrajšanje preizkusnega obdobja za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja

Ste v osebnem stečaju in vam preizkusno obdobje še ni poteklo? S spremembo insolvenčne zakonodaje lahko dolžniki, ki jim preizkusno obdobje še ni poteklo, predlagajo skrajšanje preizkusnega obdobja. Privilegirano, krajše preizkusno obdobje, se uporablja tudi za postopke odpusta obveznosti, v katerih je sodišče že izdalo sklep o začetku postopka odpusta obveznosti pred 26. 4. 2016. Ugovor zoper trajanje preizkusnega obdobja je mogoče vložiti do izteka določenega preizkusnega obdobja.

Sodišče lahko določi preizkusno obdobje, ki je krajše od dveh let, vendar ne krajše od šest mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti.

Sodna praksa:
“Na obdobje, krajše kot dve leti, se lahko skrajša preizkusna doba, ki bi bila na podlagi meril iz četrtega odstavka 400. člena ZFPPIPP določena kot najkrajša (dve leti), le v izjemnih primerih pa je mogoče dodatno skrajšati tudi daljšo preizkusno dobo.” (sklep Cst 592/2016).

Ključni pojmi: preizkusna doba, preizkusno obdobje, skrajšanje preizkusne dobe, skrajšanje preizkusnega obdobja v osebnem stečaju, skrajšanje preizkusne dobe za odpust obveznosti, postopek odpusta obveznosti, skrajšanje preizkusne dobe osebni stečaj