Hitri kontakt

Pokličite na 051 421 701

Želite, da vas pokličemo mi?

Sporočite nam vašo številko

Insolvenčni postopki

Stečaj podjetja

Če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik, velja, če se ne dokaže drugače, da je dolžnik insolventen.
Preberi

Osebni stečaj in odpust obveznosti

Namenjen je poplačilu upnikov in odpustitvi dolgov dolžniku.
Preberi

Skrajšanje preizkusne dobe

Ste v osebnem stečaju in vam preizkusno obdobje še ni poteklo? Morda izpolnjujete pogoje za skrajšanje preizkusnega obdobja.
Preberi

Insolventnost? Stečaj?

Za stečajne upravitelje

Svetujemo in nudimo pomoč upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti, in sicer tako, da vam priskočimo na pomoč pri upravljanju premoženja stečajnega dolžnika in nudimo celovito pomoč na področju stečajev.

Več na storitve za stečajne upravitelje.

Ste se kljub najboljšim namenom kot podjetnik, zakoniti zastopnik ali lastnik pravne osebe znašli v položaju, da je vprašljiva kratkoročna in dolgoročna plačilna sposobnost vaše obrti ali podjetja? V takem primeru je najbolje preučiti vašo situacijo in se odločiti za pravilno ukrepanje. Morda je primerno predlagati poenostavljeno prisilno poravnavo, prisilno poravnavo, stečaj po ZFPPIPP ali redno likvidacijo po Zakonu o gospodarskih družbah.

Kot poslovodni organ ste dolžni pravilno in pravočasno postopati, ko pride do insolventnosti, sicer vam lahko preti nevarnost odškodninske odgovornosti. Poslovodstvo je namreč lahko upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker v stečajnem postopku niso dosegli polnega plačila, če je bil nad družbo začet stečajni postopek in če poslovodstvo pred začetkom stečajnega postopka ni pravočasno opravilo dejanj, ki jih določa ZFPPIPP ali je ravnalo v nasprotju s prepovedmi iz 34. člena tega zakona.

V kolikor ne veste kako pravilno postopati, ko družbi, ki jo vodite preti prezadolženost ali pa je že postala insolventna, vam predlagamo, da si poiščete ustrezno pomoč.

Na podlagi pregleda računovodskih izkazov in po preučitvi vaših navedb o stanju v vašem podjetju, vam bo svetovalec lahko pomagal preučiti vašo situacijo in primerno svetovati.

Svetujemo tudi upnikom, ki zaradi plačilne nesposobnosti vašega dolžnika ne pridete do poplačila svojih terjatev. Z vami bomo preučili situacijo vašega dolžnika in vam svetovali kakšen način postopanja je najprimernejši in stroškovno najugodnejši.

Naše delo temelji na poznavanju zakonodaje in sodne prakse, razumevanju življenjskih situacij, iskanju najboljših rešitev in individualnemu obravnavanju stranke. Vizija pisarne je v njenem razvoju, stalnem strokovnem izobraževanju in ažurnosti pri obravnavanju stranke.